Pukestugan var ursprungligen boställe i Brånsta för officerare vid Nerike-Värmlands regemente
(från 1812 Närkes Regemente). Stugan uppfördes på 1700-talet efter typritning av Erik Dahlberg och är uppkallad efter en av innehavarna, fänrik Anders Puke.

Den flyttades 1927 från Brånsta för att bli hembygdsgård i Sannahed. Pukestugan är tidstypiskt möblerad som en officer kunde ha haft det och visas av Kumla-Sannahed hembygds-förening söndagar sommartid.

------------------------------------------------

 

 

Pukestugan och uthuslängan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukestugan

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer i Hembygdsföreningen

1900-talsmuseet

Officersmässen samt

Hembygdsområdet

är öppet för visning söndagar

kl 14-17 t.o.m 19 augusti


------------------------------------------------------

 

Persedelförrådet - ett

1900-talsmuseeum


Titta in här

 

Vi samarbetar med

 

 

 

 

Inloggning