Byggnader runt hembygdsgården

Mellan 1815 och 1912 var Sanna hed ett stort militärt övnings- och lägerområde för såväl Husarer som livgrenadjärer. Officersmässen är pietetsfullt restaurerad och är idag både museum och samlingssal. Husarofficersstugan och hembygdsgården Pukestugan visar hur officerarna kunde bo. Här beskrivs kortfattat vilka byggnader som finns i området

Klicka på bilderna för att förstora dem  
Officersmässen

Byggnaden uppfördes på 1830-talet som en enkel timmerbyggnad och har sedan dess genomgått flera om- och tillbyggnader. Huset har under de senaste decennierna renoverats i flera omgångar – senast 1989 då det militärhistoriska museét skapades i byggnadens norra del. Vidare finns här en ståtlig mässal och ett vackert renoverat "kafferum".

Officersstuga

Omedelbart söder om Officersmässen finns Husarofficersstugan, 
som visar hur en officer i Husarkåren bodde på 1800-talet under övningarna i Sannahed

Gevärsförrådet...

Uthuslängan

Innehållande  vedbod, fähus, visthusbod och vagnslider. Byggd på 1700-talet. Hitflyttad 1936-1937 från  gården Kårstahult i Hallsberg.

Kårstahult låg i Kårstahultskogen norr om järnvägen i Hallsberg. Där också Hallsbergs Folkets park var belägen. Området tillhörde på den tiden Kumla kommun. Donatorn hette Per Larsson och det är efter honom som Per-Larsgatan  i Hallsberg fått sitt namn.

Spruthuset

Avsedd som förvaringsplats för brandspruta. Hitflyttad från Hörsta by 1967.

Boden hade på mitten av 60-talet blivit tillhåll för traktens ungdomar och gick, enligt ortsbefolkningen, mot en snabb undergång om inget gjordes. Den flyttades då till sin nuvarande plats och räddades därigenom till eftervärlden.

Brunnskällan

 Byggnad över själva brunnskällan vid Stene Brunn, Åbytorp. Byggd i början av 1900-talet. Hitflyttad den 17 oktober 1994 från Stene Brunn.

Över husets disk serverades gästerna sitt vatten i glas, som mellan drickningarna förvarades i två luckförsedda skåp med små hyllor där varje gäst hade bestämd plats för sitt glas.

Stene Brunn hade verksamhet mellan 1875 och 1957.

Pukestugan

Byggnad för officerare vid Nerike-Värmlands regemente. Byggd på 1700-talet efter typritning av Erik Dahlberg. Hitflyttad 1927 från Brånsta öster om Kumla. 

Uppkallad efter fänrik Anders Puke, en av innehavarna. Stugan är möblerad som ett välbärgat bondehem på 1700-talet. I bottenplanet finns två större och två mindre rum och kök, på vinden finns två gavelrum. I köket är spisen ursprunglig med en vinkelformad järnhäll runt den bastanta tegelbakugnen. Möbler och husgeråd är typiska för 1700-talets självhushåll. Innanför köket finns ett förråd för matvaror och redskap.

Skomakarstugan

En vanlig typ av bostad och arbetsplats för skomakare med familj på handskomakeriets tid under andra hälften av 1800-talet. Byggd i början av 1800-talet. Hitflyttad 1979 från Djupadalsgatan vid Kumlasjön.

Stugan stod ursprungligen tillsammans med flera liknande stugor på Kumlamalmen, vid Kumla kyrka. Genom Rotarys försorg flyttades den till Kumlasjön 1959 för att tillsammans med rätt inventarier bli ett litet skomakerimuseum.

Soldattorpet

Byggnad för indelt soldat vid Nerike-Värmlands regemente. Byggd 1775. Stod ursprungligen i Åbytorp, Knista församling.  Hitflyttad 2002.

Torpet är byggt efter de krav som fanns uppställda på de indelta soldaternas bostäder, och är i för bygden anpassad stil. Det tillhörde roten nr. 37 Åbytorp, Knista lydande under nr. 7 Västra Nerikes Kompani. Den siste knekten i torpet tillträdde 1889, det var indelte korpralen nr. 37 Åberg med förnamnet Anders Gustav. 1925 köptes torpet av Kungl. Livregementets Grenadjärer (I 3) och flyttades till en plats vid regementet.

Ladugården

Uthusbyggnad till soldattorpet innehållande ladugård med plats för två kor samt dessutom lada och loge. Byggd 1775. Stod ursprungligen i Åbytorp, Knista församling.  Hitflyttad 2002.

I likhet med soldattorpet är uthuset byggt efter de krav som fanns uppställda på de indelta soldaternas bostäder, och är i för bygden anpassad stil. 1925 köptes torpet med uthus av Kungl. Livregementets Grenadjärer (I 3) och flyttades till en plats vid regementet.

Dasset

Utedass från en gård i Mossby öster om Hällabrottet. Hitflyttad 1998.

 Dasset, som är byggt i början av 1800-talet, var från början dubbelt så stort med två avdelningar, ett för herrskapsfolk och ett för tjänstefolk. Sitt nuvarande skick fick dasset efter en grundlig renovering som blev klar 1999

   

Text o Foto:  Håkan Larsson


      Åter till huvudsidan
     Mail  till Kumla-Sannahed Hembygdsförening

© Kumla-Sannahed Hembygdsförening
Rev. dat. 26 juni 2004