Program

Verksamhetsplan 2020

23 mars kl. 17.00
ÅRSMÖTET TYVÄRR INSTÄLLT

på grund av CORNOAVIRUSET

Årsmöte på Skoindustrimuseet.
125 års skoindustri i Kumla, start med Anton Johansson Åbytorp, Skomakar-stugan och frågesport om gamla verktyg.


21 april kl. 18.30

TYVÄRR INSTÄLLT
Föreläsning på Kumla bibliotek.
"Tre skomakarmästare berättar" Björkmans i Ludvika och Falun.

13 maj kl. 17.00
TYVÄRR INSTÄLLT
Studiebesök på Fossilmuseum i Sköllersta, Testa Knällinge , hos Jan Johansson.

15 september på em. åker styrelsen till Lindesberg och ska ha ett utbyte med
museipersonalen om Skoindustrin i Lindesbergstrakten, vet ni något om detta, så kontakta ordförande, 070/5243846.

19 november kl. 17.00
Studiebesök på Bielkemässen i Kumla Stadshus.

Skoindustrimuseets Vänförening

Vänföreningen har idag omkring 160 medlemmar.

Kontakta Skoindustrimuseet på
tel:019-58 81 87 eller maila till skoindustrimuseet@kumla.se

Adress:
Skoindustrimuseets Vänförening
Svenska Skoindustrimuseet
Sveavägen 19
692 80 Kumla

Bilder

Museet är öppet
Tisdag - Fredag 13 - 17 samt Lördag 10 - 14


Skoindustrimuseets VÄnfÖrening

Föreningen bildades 1983 och är en samlingspunkt för personer med intresse för skobranschen. Ändamålet med föreningen är att stödja Skoindustrimuseet i dess strävan att samla, bevara och visa maskiner, verktyg och produkter med anknytning till skoindustrin och kring-industrier.
Vänföreningen är också en resurs för insamling av minnen från sko-branschens historia och information om dess kulturmiljöer och arbets-förhållanden förr och nu.
Vänföreningens träffar brukar bestå av olika studiebesök, utflykter, före-läsningar mm.
Vänföreningen har idag ca 160 medlemmar.

 

Svenska Skoindustrimuseet

Från 1 september 2019 och några månader framåt är Skoindustri-museet stängt pga rustning. Vi kommer att få nytt värmesystem i hela byggnaden.

Tillfällig museibutik i Stadshuset vid Kumla torg.

Öppettider vardagar 10-17

1987 slog Skofabriken Bengtar-Sko igen portarna för sista gången. När skofabriksarbetarna gick hem lämnades allt precis som det var. Efter genomgång och dokumentation öppnades fabriken igen men nu som museum med skotillverkning – det enda i Europa.
Här kan man följa tillverkningen från skinn till färdig sko. Miljön och de gamla maskinerna som används minner om en svunnen tid då Kumla var Sveriges skocentrum. Skorna säljs sedan i museets butik, Skoaffären Svea.
På museet finns en basutställning där man kan ta del av äldre tiders skotillverkning, fackförenings-verksamhet och kringindustri. Här kan man också följa skomodet från 1890-talets knäppkängor via 1920-talets vackra paljettskor och 1950-talets myggjagare fram till 1980-talet där den svenska skoindustrins historia tar slut.