Kumla

 

Släktforskarklubb

 

image

 

Välkommen till våra aktiviteter 2023

 

 

contact

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tack Skövde för årets släktforskardagar

Släktforskardagarna 2023 är i Östersund

anordnas av

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titta på hemsidan Rötter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Livet i 1800-talets Kumla",
utdrag ur sockenstämmoprotokoll

 

 


Köp häftet om klubbens första 20 år

 

 

Vi har våra aktiviteter

i samarbete med

 

är du intresserad av en kurs i släktforskning - titta på https://www.medborgarskolan.se

eller ring 019 - 764 14 00